โรงแรม เพลย์บอย

Saturday, March 9th, 2013

ถ.ดรุณสำราญ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โทร.043-224-241

พิกัดดาวเทียม : 16.422850,102.824805

เดอะเทอเรสรีสอร์ท

Saturday, March 9th, 2013

ถ.รพช. ขก.3172 เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โทร.043-325-988

พิกัดดาวเทียม : 16.423130,102.798616